Sersjant Stubby

Vi kjenner alle til noen krigshelter fra årenes løp. Noen av disse krigsheltene er også hunder. Men noen vil kanskje mene at USA dro strikken litt for langt i tiden etter 1. verdenskrig. Da ble nemlig pitbullen Stubby utnevnt til sersjant som følge av sin innsats under krigens gang. Men at han fortjente en utmerkelse er hevet over enhver tvil, for han reddet nemlig mange liv i løpet av krigen gang.

Ved en anledning ble han nemlig utsatt for tysk gass. Av dette lærte han hvor farlig gassen var, og ved hjelp av hundens gode sanser varslet han kameratene sine når han merket at gassangrep var underveis. Han ble også såret av en granat, men fikk god pleie og kom tilbake til fronten. I løpet av sine 18 måneder i forsvarets tjeneste deltok han i fire offensiver og 17 slag.

Grunnen til at han tjenestegjorde i forsvaret i utgangspunktet var at han ble funnet i området rundt det berømte Yale-Universitetet. Finneren lære han å marsjere og å hilse. Da han skulle til Europa for å tjenestegjøre ble Stubby smuglet om bord, og siden deltok han i krigen side om side med soldatene i 26. infanteridivisjon. Og det ble som vi har sett en fin suksess.

admin