Skipshunden Bamse

I Norge har vi etter andre verdenskrig fått en mengde store nasjonale symboler på motstanden mot tyskerne og nazismen. Gunnar «Kjakan» Sønsteby, Max Manus og Asbjørn «Osvald» Sunde har blitt de aller mest kjente navnene. Men visste du at under krigens gang var det en firbeint kar med navn Bamse som var det mest kjente symbolet på Norges uavhengighet?

Bamse ble nemlig den norske marinen sin maskot i Storbritannia under andre verdenskrig. Han tjenestegjorde også om bord på norske skip, og var de allierte skipene sin største hund under hele andre verdenskrig. Han var nemlig en St. Bernhard, og de er som kjent ikke så veldig småvokste av seg.

Bamse skal ha reddet minst to liv med egen innsats i løpet av andre verdenskrig. Han døde i 1944 i Skottland da han fikk hjertestans. Begravelsen skjedde i full militær honnør, og alle skolebarna i området fikk lov til å ta fri for å delta i begravelsen. Resultatet ble at 800 personer var med å følge Bamse til graven. I graven ble han lagt med hodet vendt mot Norge. Etter krigen har han fått flere utmerkelser og monumenter. Både i Montrose i Skottland og i Honningsvåg står det statuer av Bamse.

admin